Jetz geds ans Blaech

Jetzd wo Dàj weder schener sen welle mer med de Blecharweid widerschmàre. Des esch àwer net so min Deng also làde mer ne onf un ab geds zum TDS en Phalsburi, à Schbeziàlichd was Blech on Fàreb angehd.

Wi er onf de nàgschde Fodo saehn esch er doch zemlisch àngfresse gsen.

Also dess het so ken Wàrd, wenn schonn denn schonn màche mer des richdi on duenne àbsànde

So sed mer schon e bessel besser wàs loss ech.
Also màche mer di Lecher noch e bessel gresser dàss mer wedder onf em gsonde Blech senn on schonn kenne mer neji Schdegle inschweisse.

So jedst senn àlli Blech weder Ksond on mer kenne so làngsàm àlles rechde fer'd Fàreb

Senn die Zellemolch so schenn ksen???